Европейско за полицаи/European police championships, Sofia 2024

Place:
София
Dates:
2024
Age:
мъже и жени