Отчетно-изборно събрани на БФ Джудо на 10 февруари

7 февруари 2023

Отчетно-изборното събрание на БФ Джудо е насрочено за 10 февруари, петък, в навечерието на европейската открита купа в София.

Форумът е от 13 ч в парк-хотел Москва". При липса на кворум събранието ще започне с час по-късно.

Дневният ред е следният:
1. Прием на одитирания Годишен финансов отчет за 2022 г., както и този за дейноста на БФ Джудо за 2022 г.
2. Прием на доклада на регистрирания одит за извършен отчет.
3. Прием на отчета за осъществена дейност.
4. Обсъждане и приемане на бюджета за 2023 г.
5. Обсъждане и гласуване състава и членовете на Управителния съвет - председател, заместници за нов 5-годишен мандат.
6. Разни.

По устав кандидатури се подават месец преди общото събрание. Канидидатурата за председател на досегашния президент Румен Стоилов  е единствена.

В секция документи може да видите финансовия отчет за 2022, отчет за дейността за 2022 г., както и този на независимия одит ТУК