Редовно общо събрание на БФ Джудо на 28 април

19 април 2022

Редовното общо събрание на БФ Джудо ще бъде на 28 април.

Форумът е от 13 часа в хотел "Рамада", зала "Мерджан" в столицата на ул. "Княгина Мария Луиза" №131.

При липса на кворум събранието ще започне с час по-късно.

Дневният ред:
1. Приемане на финансовия и годишен отчет за 2021 г.
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за одит на Годишния финансов отчет за 2021-а.
3. Обсъждане и приемане на бюджета за 2022-а.
4. Разни.

Поканата може да видите ТУК